Obsah

Tvrz Hanička

Pevnost Hanička byla rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 1.2.2007 zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Stalo se tak po 33 letém úsilí, kdy první pokus o její zápis byl proveden v roce 1973. Návrh byl projednán, ale protože Hanička byla vojenským objektem, vše se zpožďovalo a v r. 1975 po záboru Haničky pro stavbu válečného pracoviště tehdejšího federálního ministerstva vnitra byl celý proces zastaven. Po druhé byl pokus o zápis učiněn v r. 1991 velkým propagátorem opevnění na Rokytnicku panem Václavem Morávkem († 1994). Ani po sametové revoluci nedalo k zápisu souhlas federální ministerstvo vnitra, protože pevnost byla již z velké části adaptována a počítalo se i přes velký tlak veřejnosti s jejím dalším využitím. Po převzetí Haničky městem v r. 1995 proběhla dokumentace celého objektu ze strany Národního památkového ústavu, ale i přesto se ve schvalovacím procesu nepokračovalo. Jednání se znovu naplno rozběhla na podzim r. 2006, kdy byla opětovně provedena dokumentace celé pevnosti památkáři a schvalovací proces byl konečně korunován úspěchem. I přes svoji výrazně pozměněnou podobu zůstáva Pevnost Hanička cennou technickou památkou a má stále návštěvníkovi co nabídnout. Unikátní je například dochovaný počet pancéřových věží v nejvyšší odolnosti (7 z celkového počtu 14-ti osazených). Dělostřelecký srub  patří i přes svoji modernizaci k největším a nejlépe dochovaných veřejnosti přístupným dělostřeleckým objektům v ČR. Právě na největší přednosti tohoto "památníku odhodlání a zrady"  by se měla soustředit budoucí propagace muzea. Pevnost Hanička patří k vyhledávaným turistickým atrakcím v této části Orlických hor a ročně ji navštíví více než 20 tisíc návštěvníků.

  • informace o tvrzi Hanička jsou zde