Infocentrum Rokytnice v Orlických horách
Infocentrum Rokytnice v Orlických horách

Muzeum a galerie

Muzeum řemesel v Letohradě

Muzeum řemesel v Letohradě řemesel v Letohradě se nachází v objektu Nového Dvora východním směrem od náměstí. V muzeu můžete shlédnout rozsáhlou expozici řemeslných dílen převážně z doby 1890 až 1930. V prvním patře uvidíte unikátní kompletně vybavenou paramentářskou dílnu, která existovala v nedalekém Jablonném nad Orlicí. Mezi dřevozpracujícími řemesly se nachází kolář, bednář, šindelář, truhlář či umělecký řezbář, a v pozdější době vzniklé řemeslo kartáčník.

Mezi kovodělnými řemesly je zastoupeno kovářství, zámečnictví a hodinářství. Nechybí zde ani expozice připomínající tkalce, krejčího, kožešníka, ševce, sedláře, kamnáře, cihláře či kameníka. Mezi novodobějšími najdeme kloboučníka nebo fotografa. V druhém patře budovy Vás čeká prohlídka světnice, představující život na tehdejší vesnici, rozsáhlá expozice mlynářství, včetně unikátního modelu mlýna z roku 1905. V další části najdete pekárnu s roštovou pecí s horním topení, expozici přibližující zpracování mléka, medu, školní třídu a kompletní hasičský vůz z roku 1899.

V areálu Nového Dvora je možné navštívit kromě muzea rovněž restauraci, vinárnu, zahradní restauraci a galerii Na sýpce.

Vzdálenost od Rokytnice v Orl.h. 22 km 

www:  www.muzeumremesel.cz   


MUZEUM HRAČEK

Samotné muzeum vzniklo díky nadšení několika sběratelů, kteří dali k dispozici své sbírky a soustředily je do jedné společné expozice. Proto zde najdeme nejen panny s porcelánovou hlavou, ale také pokojíčky, obrázkové knihy, dobové fotografie z přelomu 19.století ...

www:  www.muzeumhracek.wz.cz


Rychnov nad Kněžnou

Muzeum a galerie Orlických hor – expozice v Kolowratském zámku
Proměnné výstavy většinou s tématikou regionální historie a etnografie. Otevřeno: květen až září denně kromě pondělí 9.00-13.00, 14.00-17.00, říjen až prosinec denně kromě pondělí 9.00-13.00, 14.00-16.00.

Hladíkova síň (zadní nádvoří Kolowratského zámku)
Umělecká pozůstalost sochaře Karla Hladíka. Otevřeno: květen až září denně kromě pondělí 9.00-13.00, 14.00-17.00 říjen až duben denně kromě pondělí 9.00-13.00, 14.00-16.00.

Památník Karla Plachetky (Jiráskova 2 – areál bývalých kasáren)
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodáka z Bedřichovky v O.h., spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických spolků a organizací. Otevřeno: pracovní dny 8.00-12.00, 13.00-15.00, jiný termín návštěvy je možný po předchozí dohodě.

Synagoga s expozicí judaismu v Podorlicku a památníkem Karla Poláčka (Palackého 602)
Na několika místech v Podorlicku se až do 2. sv. války nacházely židovské komunity. Expozice přibližuje stopy jejich existence. Jedné ze židovských rodin v Rychnově n.K. se v roce 1892 narodil a zde i vyrůstal budoucí spisovatel a novinář Karel Poláček (1892-1945). Otevřeno: květen až září denně kromě pondělí 9.00-12.00, 13.00-17.00 říjen sobota a neděle po předchozí telefonické domluvě (494 534 450).
Kontakt na všechny expozice: Jiráskova 2, tel. 494 534 450, e-mail moh@moh.cz .


Dobruška

Rodný domek Fr. Vl. Heka-F. L. Věka (Novoměstská ul. 185)
Stálá expozice života a díla F. Vl. Heka-Věka. Světnička z počátku 19. století, kupecký krám, muzeum. Otevřeno: duben a říjen v soboru a v neděli od 9 do 17 hodin, květen – září denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Radnice (nám. F. L. Věka 1)
Stálé expozice Malé dějiny Dobrušky a Hrdelní právo (od září 2007 prvotiny malíře Františka Kupky), výstup na ochoz radniční věže s výhledem na Orlické hory. Otevřeno: duben a říjen v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin, květen – září denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Židé v dějinách Dobrušky (Šubertovo nám. 45)
Stálá expozice, jejíž součástí je i unikátní památka – mikve – rituální očistná lázeň. Otevřeno: duben, květen, červen, září, říjen v pracovní dny od 8 do 15 hodin, červenec a srpen denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Kontakt na všechny expozice: Muzeum Dobruška, tel. 494 629 668, e-mail muzeum@mestodobruska.cz .


Nové Město nad Metují
Městské muzeum

V současné době může návštěvník shlédnout čtyři tématicky zaměřené expozice. V té první můžete zhlédnout barokní lékárnu a další expozice jsou zaměřeny na historii, řemesla a přírodu našeho regionu. Otevřeno: 1. 10.–30. 4. denně kromě pondělí 13–16 / pondělí a svátky zavřeno. 1. 5.–30. 9. denně kromě pondělí 9–12, 13-16 / pondělí a svátky zavřeno. Kontakt: Na Zadomí 1226, telefon: 491 470 289, 491 472 119, e-mail muzeum@muzeum-nmnm.cz .
Deštné v Orlických horách
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel
Vstupní expozice přibližuje dávnou historii obce a významné osobnosti, které se v místě či blízkém okolí narodily nebo zde působily. Dále je zde expozice řemesel, zimních sportů, turistiky a expozice etnografického zaměření. Otevřeno: Út - So 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. Kontakt: muzeum se nachází uprostřed obce proti kostelu, tel. 494 663 139.


Uhřínov pod Deštnou
Archeoskanzen Villa Nova

Sdružení Villa Nova se v malebné vsi Velký Uhřínov snaží vytvořit věrnou kopii české vesnice z období středověku (12. - 14. stol.). Skanzen je situován nedaleko Uhřínova v malém lesíku. Postaveny jsou zde dobové objekty, které slouží především k provádění archeologických experimentů a přiblížení života ve středověkých Čechách širší veřejnosti. Otevřeno celoročně (prohlídka bez průvodce). Prohlídky s průvodcem jsou v období od května do září: květen, červen, září pouze o sobotách a nedělích od 9 do 17 hod., červenec a srpen pondělí – pátek od 9 do 17 hod. Kontakt: Villa Nova - středisko experimentální archeologie, Uhřínov pod Deštnou 15, tel. 494 598 010, mobil: 602 936 946, e-mail villanova@seznam.cz .


Vamberk
Muzeum krajky

Expozice přibližuje téměř čtyřistaletou historii i současnost krajkářství. Otevřeno: duben a říjen denně kromě pondělí 9.00-12.00 a 13.00-16.00, květen - září denně kromě pondělí 9.00-12.00 a 13.00-17.00, listopad – březen Út-Pá 9.00-12.00 a 13.00-16.00. Kontakt: Vilímkova 88, telefon: 494 541 518, e-mail: muzeum.vamberk@seznam.cz .

Javornice
Památník Vojtěcha Sedláčka

Ukázky malířského a grafického díla Vojtěcha Sedláčka a krajky Marie Sedláčkové-Serbouskové. Stálá výstava díla Josefa Korejze-Blatinského, malíře, kronikáře a etnografa.. Otevřeno: dle dohody. Kontakt: tel. 494 545 172.


Rybná nad Zdobicí
Selicharova galerie

Obrazárna byla zbudována v r.1938 ze sbírkového fondu darovaného místním farářem a děkanem Janem Selicharem. Sbírka představuje díla známých akad. malířů z počátku 20. století. Nejvíce je tu zastoupen místní rodák akad.malíř Oldřich Hlavsa. Na jeho počest byla dne 27.6.1986 stávající obrazárna rozšířena o „Hlavsovu síň“. Svými díly se zde představují: Antonín Slavíček, Jan Slavíček, Vincenc Beneš, Bořivoj Žufan, Bedřich Piskač, Václav Spála, Vojtěch Sedláček, prof. J. Ságner, Herbert Masaryk, Miloslav Hégr, Oskar Filla, Vít Skála, Jan Trampota a další. Kontakt: tel. 494 594 168, e-mail obec.rybna@tiscali.cz .


Hasičské muzeum v Žamberku

V expozci je k vidění hasičská technika a vybavení hasičů od roku 1820 až do současnosti.
Provozní doba: po telefonické domluvě
Orlická kasárna, 564 01 Žamberk, Telefon: 603 309 331


Městské muzeum v Žamberku

Prohlídka stálé expozice pro skupiny 15 - 25 osob trvá asi 60 minut, expozice je vhodná také pro rodiny s dětmi, lákají je pohyblivé betlémy, loutkové divadlo a automatofony. Zájemci si mohou prohlédnout v nedalekém ohelu expozici věnovanou židovské komunitě. Stálá expozice se věnuje historii města a vývoji tradičních lidových i uměleckých řemesel.
Městské muzeum se spolupodílí na kulturních aktivitách města, zaměřuje pozornost na osobnosti, které se významně zasloužily o povznesení života regionu a nabízí pravidelně výstavy výtvarného umění i tematické výstavy souborů předmětů. 
Otevírací doba: květen - říjen Út - Pá 09.00 - 12.00 hod. 13.00 - 16.00 hod.
So - Ne 14.00 - 17.00 hod. 
Kontakt: tel: 465 611 678, 603 534 574,
e-mail: muzeum_zamberk@raz-dva.cz  , www.zamberk.cz/muzeum   


Domek Prokopa Diviše 

Expozice věnovaná Prokopu Divišovi, vynálezci zemněného bleskosvodu. Nevelká světnice ve staré dřevěné roubenici vytvoří atmosféru doby, kdy se Diviš v Žamberku narodil. Další část zaznamenává významné okamžiky Divišova života a jeho dráhu vědce a kněze. 
Otevírací doba: květen - září Út - Pá 10.00 - 11.00 hod. 14.00 - 16.00 hod.
So - Ne 10.00 - 11.00 hod. 14.00 - 17.00 hod.
Kontakt: Jitka Bodnárová, tel: 608 427 064, 776 123 452 ,
e-mail: muzeum_zamberk@raz-dva.cz, www.zamberk.cz/muzeum


Domek na Sboru v Kunvaldu

Jedno z památných míst naší vlasti, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské nabízí expozici o založení a historii jednoty bratrské. 
Otevírací doba: červenec a srpen - úterý až neděle od 9 do 17 hodin – stálá průvodcovská služba na domku
květen, červen a září - úterý až neděle od 9 do 17 hodin – na požádání u správce domku (manželé Šreflovi v čp. 4 naproti domku přes silnici) , v ostatních měsících - dle dohody se správcem domku nebo s Obecním úřadem Kunvald.
Kontakt: Obec Kunvald, 561 81 Kunvald 40, www.kunvald.info   

Okolí

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:126
TÝDEN:1019
CELKEM:488553

Svátek a výročí

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Sponzoři