Infocentrum Rokytnice v Orlických horách
Infocentrum Rokytnice v Orlických horách

Turistika

kostely, kaple

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého postavil v letech 1708 - 1712 Karl Antonio Reina, Italský stavitel. Kostel vznikl na místě původní kaple. Od roku 2012 je kulturní památkou. Kostel a přilehlý hřbitov leží v zaniklé vsi Vrchní Orlice.
Socha sv. Antonína Pauánského dříve stávala u silnice z Nebeské Rybné do Říček, ale roku 1989 se socha zřítila. V letech 2000 - 2001 byla zrestaurována a umístěna v Rokytnici v Orl. h. vedle kaple sv. Antonína. kaple pochází z 1. pol. 19. století.
Kostel Všech Svatých
Kostel Všech Svatých byl postaven na místě dřevěného kostelíka, který shořel při velkém požáru města v roce 1661. Kostel Všech Svatých byl vybudován v letech 1679- 1684, od té doby upadá význam druhého kostela Nejsvětější Trojice.
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice nebo také zámecký kostel byl postaven v roce 1603 Kryštofem Mauschwitzem. Původně kostel sloužil jako protestantská modlitebna. Uvnitř kostela se nachází renesanční náhrobník Jáchyma Mauschwitze a cenný pozdně renesanční oltář ( dílo řezbáře Konráda Hübnera). V prostoru pod presbytářem je umístěna hrobka, kde je do roku 1890 pochováno 8 šlechticů rodu Nosticů. Dnes se kostel využívá při významnějších akcích.

hrobky / hřbitovy

Městský hřbitov
Na městském hřbitově, které je místem odpočinku místních obyvatel, nalezneme řadu zajímavých náhrobků - mohylu obětem prusko-rakouské války v r. 1866, hrob vojáků Rudé armády ... Nachází se zde i několik cenných památek. Jednou z nich je ohradní kamenná zeď se vstupní branou a soch Kricifix ve středu hřbitova z roku 1892. Kricifix je 5m vysoký s pozlacenými prvky.

muzea

Muzeum železnice
Muzeum železnice se nachází v budově bývalé výtopny parních lokomotiv. Menší ale zajímavá expozice je věnována především železniční trati Doudleby - Vamberk - Rokytnice a také historii železnice v regionu. Otevřeno je sezónně. V období od listopadu do dubna je možné objednat prohlídku pro 10 a více osob.
Moderní interaktivní muzeum pro malé i velké. Muzeum Sýpka prezentuje přírodu Orlických hor a řemesla typická pro tento region. Dominantou je skleněná voliéra, která prochází všemi třemi patry, kde je umístěno více než 50 exponátů.
Své návštěvníky láká různými akcemi - přednášky, dílny pro děti apod. Více na webových stránkách nebo facebooku.

vojenské památky, bunkry

Tvrz Hanička - vstupní objekt, muzeum
Dělostřelecká tvrz Hanička byla budována v letech 1936-1938 firmou Ing. Bedřicha Hlava. Pevnostní linie byla budováná po celé délce orlických hor a měla být součástí československého opevnění. Tvrz Hanička patří mezi pět tvrzí, které se stihly dokončit. Jejím cílem bylo zajistit zpomalení postupu útoku z německé strany, než by nám přišli spojenci na pomoc.

kostely, kaple

Kostel sv. Filipa a Jakuba
Klasicistní kostel sv. Filipa a Jakuba se nachází na místě dřevěného kostelíku z roku 1621. Původní kostelík shořel roku 1845. Tím byl ztracen jeden z mála prvních typických kostelíku pro zástavbu Orlických hor. Před vchodem do kostela stojí sochy sv. Filipa a sv. Jakuba. Na výzdobě se podílel malíř Umlauf a sochař F. J. Prokop. Obě sochy byly postaveny v roce 1931 Annou Feichtinger z Hammerdorf. Sochy jsou v životní velikosti (170 cm). Plastika Filipa stojí ve vzpřímené poloze a drží v rukou knihu, na níž má položený kříž. Plastika Jakuba stojí také ve vzpřímené poloze a pod rukou má přiložený meč.

drobné sakrální stavby, kříže

Sousoší Kalvárie
Socha kalvárie co zde můžeme vidět, už není úplná, chybí sochy, které stály po bocích kříže. Kalvárie byla postavena v roce 1803 v rokokovém slohu. Kulturní památkou je od roku 1958, po bocích jsou dva vzrostlé javory. Socha zobrazuje Ukřižování Krista, bohužel je ve špatném stavu.

vojenské památky, bunkry

Pěchotní srub R-S-74
Srub se nachází nedaleko od parkoviště Hanička směrem na jihovýchod na místě zvaném "Na Holém". Byl vystaven v roce 1937 firmou Hlaváček a Müller. Patří do kategorie pěchotních srubů, ale díky své výhodné pozici měl sloužit i jako dělostřelecká pozorovatelna pro tvrz Haničku vzdálenou 1,5 km.

další historické památky

Silniční most - Julinčino údolí
Při toulkách přírodou v okolí Rokytnice, narazíte na různé kamenné mostky a mosty rozseté přes potůčky a říčky. Jeden z nich je nemovitou kulturní památkou chráněnou od roku 1958, nachází se v Julinčině údolí přes tok řeky Říčky. V kronice města Rokytnice je uvedeno, že byl postaven v roce 1854, což zřejmě souviselo s rozvojem osady, kde v roce 1847 byla postavena pila. V letech 1873-1874 byla postavena nová silnice přes Julinčino údolí směrem do Nebeské Rybné.
Julinčino údolí (dříve Julienthal), osadu o deseti domech založil v roce 1680 Kryštof Václav von Nostic. Údolí pojmenoval po své první manželce Julianě Metychové z Čéčova. Most vyznačuje hranice Julinčina údolí, které začínají v Říčkách.

kostely, kaple

Kaple Panny Marie v Údolíčku
Při cestě z Haničky do Bartošovic se po levé straně nachází kaple Panny Marie. Vystavěna roku 1868 za přispění místních obyvatel, kaple se nacházela v zaniklé osadě Hadinec. V letech 1999-2000 se provedlo restaurování celého objetu za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnost, darům bývalých německých obyvatel a města Rokytnice v O.h. K té příležitosti se nechala v roce 2000 nově vysvětit královéhradeckým biskupem Karlem Otčenáškem. Kulturní památkou byla kaple prohlášena 19.4.2011. Bohoslužby se zde konají příležitostně i v německém jazyce nejčastěji při pouti sv. Anny.
Kaple svaté Anny
Osmibokou kapli sv. Anny nechal postavit hrabě Jan Karel z Nostic se svou manželkou, na paměť velké neúrody a zlé nemoci, kterou městečko provázelo v letech 1719-1721. Stavba započala na místě malé kapličky roku 1722. V roce 1787 byla kaple na základě dvorského dekretu Josefa II. uzavřena. Poté byla prodána hospodářskému řediteli panství Kerbovi za 31 zlatých. Ve válečných letech 1805-1811 sloužila jako sklad sena a slámy, po té byla až do roku 1852 prázdná. Znovu opravena a vysvěcena byla v roce 1852 zásluhou Josefa z Nostic a jeho manželky Arnoštky.
V roce 1996 byla dokončena rekonstrukce kaple, která se uskutečnila díky finanční podpoře města a rodáku nyní žijících v Německu.

židovské památky

Židovský hřbitov
Hřbitov patří mezi jednu z mála historických památek, které zbyly po židovské komunitě. Založen byl v roce 1718, na žádost židovské komunity v roce založení se zde objevil už i první náhrobek. Nejvíce ho zasáhla druhá světová válka a období socialismu kdy byly náhrobky odcizovány a použity například pro dláždění dvorů. Na hřbitově se dochoval náhrobek básníka Moritze Reicha, který žil v letech 1831-1857.
Hřbitov se nachází na okraji městského lesoparku, dnes už je dochováno jen pár náhrobků. Prostor je udržován, ale není nijak oddělen od okolního porostu.

morové / mariánské / trojiční sloupy

Mariánský sloup
Socha byla vystavěna na památku velké neúrody a hladu. Postavit jí nechal hrabě Nostic-Rieneck v letech 1770-71. Postavena je na přelomu pozdního baroka a rokoka.
Jedná se o jednu z nejstarších dominant Rokytnického náměstí. Součástí sloupu jsou tři sochy: sv. Jan Nepomucký, sv. Václav a uprostřed na hlavici stojí Panna Marie Immaculata. Na čelní straně se nachází reliéf sv. Floriana, ochráncem před nebezpečím požáru. Pod nímž je erb šlechtického rodu Nostic-Rieneck. Erb se skládá ze tří klenotů první je rozkřídlená husa, druhý křídlo na přilbě a třetí klenot jsou 3 pštrosí pera na přilbě mezi 2 rohy.

drobné sakrální stavby, kříže

Socha Krista Trpitele
Socha je z roku 1770, sloh je pozdní baroko. Původně se nacházela při staré cestě z Rokytnice do Žamberka. Kde byla vážně poškozena při automobilové nehodě. Po opravě byla umístněna východně od centra města, pod budovou fary.
Zobrazuje sedícího Krista na kameni s trnovou korunou na hlavě, zahalen je jen rouchem kolem pasu.

mohyly, památníky

Památník obětem světových válek a násilí na Rokytnicku
Památník byl postaven 1922 obětem 1. světové války. Od roku 1998 má připomínat oběti i z druhé sv. války a poválečného období. Pomník se skládá z tří neopracovaných kamenů, na nichž jsou umístněny vzpomínkové bronzové desky. Nachází se vedle farního kostela Všech Svatých na náměstí.

rozhledny a vyhlídky

Vyhlídka - stará vodárna
Nad Farským kopcem (po modré značce) se nachází budova bývalé vodárny, která dnes slouží už jen jako vyhlídka na Rokytnici v O.h. "Stará vodárna" je oblíbeným vycházkovým místem, odkud je možné se vydat na pěší výlety na Haničku, na Zemskou Bránu aj. Vodárna byla postavena v letech 1911 - 1912 zásluhou Emanuela Mannela a Václava Hlavsy. Tato vodárna nahradila kašnu, které byla do té doby zdrojem vody.

drobné sakrální stavby, kříže

Šenkýřův kříž: Krucifix
Kamenný kříž nechal postavit potomek Jiřího Netolického, Jan Jiří Netolický (Johan Georg Netolitzsky) roku 1777. V letech 2005-2006 byla socha restaurována za přispění Česko-německého fondu budoucnosti, Města Rokytnice v Orlických horách a potomku rodiny Netolických.
Ke kříži se pojí pověst: V čase třicetileté války 1618-1648, bohatí občané Rokytnice zakopali své peníze na kraji Farského kopce, ze strachu před švédskými vojáky. Jiří Netolický hostinský nechal na tom místě vystavět kříž, proto dostal název „Šenkýřův kříž“. V květnu 1632 doopravdy do města dorazil švédský rytmistr Berla se svým oddílem. Ihned dal zabavovat peníze, ale žádné nenalezli.
Pískovcový kříž se nachází mimo centrum města nedaleko bývalé pily. Socha je umístěna mezi dvěma lípami a pochází z roku 1792. Na kříži je ukřižovaný Kristus a na čelní straně podstavce je kartuše s textem a postraními volutami.

mohyly, památníky

Pomník se nachází na náměstí T.G.M. a byl postaven k 85. výročí ČSR z darů občanů a přátel města v říjnu 2003. Architektem pomníku je Petr Šuda, sochažem Josef Kotyza.
Pomník J. W. Goethe
Pomník J. W. Goetheho se nachází v městském lesoparku. Dojdeme k němu lesní cestou do kopce od židovského hřbitova a po pravé straně se nachází velký pamětní kámen, který je věnován tomtuto německému básníkovi. Nápis na kameni už není vidět. Pomník byl odhalen pri Goethově slavnosti 29. 5. 1939 v Rokytnici.

drobné sakrální stavby, kříže

Socha stojí před budovou fary a je asi 4m vysoká. Postavena byla roku 1770 v pozdním barokním slohu z pískovce, lidově se nazývá farní kříž. Socha se skládá z Ukřižování Krista a Panny Marie stojící pod Kristem se sepjatýma rukama.
Socha Kalvárie
Socha Kalvárie se nachází pod náměstí na pěší cestičce u koupaliště. Socha stojí ve svahu na skalním ostruhu. Kamenný kříž s Kristem pochází z roku 1798. Na podstavci ještě stojí dvě modlící se sochy sv. Anny a Panny Marie.
Socha Kalvárie je umístěna za bytovkami mezi stromy. Pozdne barokní socha kalvárie je datována roku 1776. Po stranách stojí plastiky Pany Marie a sv. Jana, které vzhlíží ke Kristu. Nad Kristovou hlavou je nápisová páska IN/RI. Socha Krista je asi 1m vysoký a celý kříž měří cca 2,5m. Na čelní straně podstavce je reliéf s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým.
Socha sv. Jana Nepomuckého nelezneme stojící mezi dvěma vzrostlýma lipami. Je postavena z pískovce roku 1857. Plastika představuje sv. Jana Nepomuckého, v klerice, komži, almuci a s biretem drží v ruce kříž s plastikou Ukřižování Ježíše Krista. Podstave je vysoký 130 cm a v přední části se nachází reliéf Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

mohyly, památníky

Nedaleko kostela se nachází pískovcový pomník kvádrového dvaru. Ve středu kvádru je znázorněn reliéf Ježíše Krista s rozepjatýma rukama, zobrazený nad třemi dřevěnými kříži, které mají znázorňovat hroby vojáků. Na jednom kříži je položená helma. Na postraních menších kvádrech jsou umístěny pamětní desky se jmény padlých.

hrobky / hřbitovy

Hřbitov v Nebeské Rybné byl založen roku 1656 u původního kostelíku, který v roce 1845 vyhořel a nový kostel sv. Filipa a Jakuba byl vystavěn opodál přes silnici. Má kruhový tvar bez oplocení. Na tomto hřbitově byli pohřbíváni i lidé z obcí Popelov, Ochov, Hamernice, Souvlastí a Kolava. Poslední pohřeb byl zřejmě 1965, od té doby hřibitov chátrá.

jiné zajímavosti

První česká škola v Rokytnici v O. h.
V podstatě od 16. století začalo v městě převažovat především německé obyvatelstvo a Češi tvořili menšinu. Na počátku 20. století začala česká menšina usilovala o vytvoření české školy. I přes protesty Němců a různé překážky se v roce 1906 podařilo zakoupit domek, který byl upraven pro potřeby české školy. Domek v přestavěné podobě stojí dodnes a v upomínku je zde umístěna pamětní deska.

vojenské památky, bunkry

Objekty vzoru 37 neboli řopíky tvořily lehké opevnění, na které dnes můžeme narazit po celé délce pevností linie od tvrze Bouda, přes hřbet Suchého vrchu, údolím Tiché Orlice, Zemskou bránu a Divokou Orlici až po tvrz Haničku. Objekt vyznačený na mapě je zrenovovaný včetně kompletní vnitřní výzbroje a výstroje. Objekt je možné navštívit.
Pěchotní srub Průsek je typický betonový dvoupatrový objekt postavený ve 30. letech na obranu proti Německu. V roce 2005 byl prohlášen za památku. Objekt je velmi zachovalý, má původní pancéřové prvky a dnes se zde nachází muzeum opevnění.
Pěchotní srub Nízká byl také jeden z objektů budovaných v rámci těžkého opevnění v 30. letech na obranu před Nacistickým Německem. Dnes srub vlastní sbor dobrovolníků a slouží jako malé vojenské muzeum. (Lze sjednat prohlídku i mimo otvírací domu po telefonické domluvě 606 604 854)

památné / významné stromy, aleje

Buk u trati
Buk u trati leží mezi Rokytnicí a Pěčínem. Vztahuje se k němu příběh, kdy mělo dojít k jeho skácení kvůli výstavě železniční tratě, ale nakonec buk zachránili a trať musel být vedena kolem. Buk stojí dodnes. Jde o pěkné tiché místo v hodné pro procházku přírodou.

památky

Jednou z historických zajímavostí je měšťanský dům, který se v Rokytnici dochoval. Přesná doba výstavby není známá, ale s velkou pravděpodobností byl postaven na přelomu 18. a 19. století. Dům je postavený v krásném klasicistním slohu.
Domky na náměstí
Tyto roubené domky s lomenicovým trojúhelníkovým štítem, které dotváří historický půvab náměstí, pocházejí z první poloviny 19. století a jsou dokladem původní zástavby měst v podhůří.

zámky

Zámek Rokytnice
Rokytnický zámek vznikl na místě původní tvrze, kterou nechali Mauschwitzové zbořit a v druhé polovině 16. století postavili nový pozdně renesanční zámek. Pravděpodobně za vlády Kryštofa Václava Nostice byl ve 2. pol. 17. století zámek přebudován do dnešní raně barokní podoby.

kašny / fontány

Kašna
Vodní kašna stála uprostřed náměstí od roku 1826. V roce 1838 byla zbrourána a nahrazena kašnou ze dřeva, která se však brzy zničila a musela být v roce 1861 rekonstruována. Kašna z kanemen byla opět postavena při opravách mariánského sloupu v roce 1886 Josefem Aloisem Christensem.

mohyly, památníky

Památník 50 let hasičstva
Památník vznikl v souvislosti s oslavami 50 let od založení sboru dobrovolných hasičů. SDH byl v Rokytnici v O. h. založen již v roce 1873 a v roce 2013 oslavil 140 let působení.

drobné sakrální stavby, kříže

Socha Krista
Sochu Krista nechali zřídit manželé Wnzel a Karolína Hovadovi v roce 1892. Socha je 180cm vysoká, stojící Kristus je zahalen v rouchu, jednou rukou si drží na hrudi pozlacené Nejsvětější Srdce Ježíšovo, druhou ruku má nataženou vpřed. Na čele podstavce je umístněna mramorová deska s německy psaným textem.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na začátku města Rokytnice ze směru od Rychnova n. Kn. Sv. Jan Nepomucký byl generálním vikářem pražského arcibiskupa v letech 1389 - 1393. Patří mezi české patrony. Jan zemřel mučednickou smrti a jeho tělo byla svrženo z Karlova mostu do Vltavy.

rozhledny a vyhlídky

Anenský vrch s rozhlednou je oblíbeným místem mnoha turistů. Na Anenském vrchu od roku 1766 stávala kaple sv. Anny, kterou postavil hajný z Rokytnice. V roce 1910 byla vedle kaple postavena dřevěná věž s vyhlídkou, ale návštěvníkům vadila kaple, která bránila ve výhledu. Věž po první světové válce zanikla a nová byla vybudována až v roce 2010. Mezitím v roce 1937 byla kaple sv. Anny přemístěna do blízké osady Hadinec (dnes Černý důl) kvůli výstavbě opevnění. Kaple se dochovala dodnes.

drobné sakrální stavby, kříže

Kristus Trpitel na hoře Olivetské
Socha Krista Trpitele stojí vpravo od hlavních dveří kostela Všech Svatých. Socha vznikla v druhé polovině 18. století a jejím autorem je pravděpodobně sochař Alexius Cyliak. Kristus klečící před zlaceným kalichem podpírán andělem. Na čelní straně se nacházejí dva reliéfy: Korunováním trním a Nesení kříže, na levé boční Bičování Krista, na pravé boční straně Ukřižovaný s Bolestnou Pannou Marií a pololežící Maří Magdalenou.

kostely, kaple

Barokní kaplička Navštívení Panny Marie neboli Kunštátská kaple stojí na hřebeni Orlických hor nedaleko turistického rozcestí Pěticestí. V minulosti sloužila dřevařským dělníkům, kteří přicházeli z Tyrol do hor za prací. Její vznik je datován kolem roku 1671. Kunštátská kaple je dnes místem, které navštěvují turisté při svém výletě do Orlických hor.
Kostel sv. Jana Křtitele se nachází v obci Orlické Záhoří, konkrétně v části zvané Kunštát. Kunštát byla původně horská osada, která vznikla na konci 16. století kvůli německým dřevařům. První zmínky o kostele pocházejí z roku 1612, jednalo se o dřevěný kostel. Barokní kostel sv. Jana Křtitele se datuje do doby 1754 - 1763. Věž kostela je neobvykle umístěna na východní straně.
Kostel Nejsvětější Trojice v obci Říčky pochází z období 1790 - 1792. Kolem jednolodního kostela se dochoval přilehlý hřbitov.
Tento kamenný kostel sv. Maří Magdalény byl postaven v roce 1673 na místo dřevěného kostela, který shořel. Dnešní podoba pochází z první poloviny 18. století, kdy byl kostel ještě přestavován. Z této doby se také dochoval oltářní obraz sv. Maří Magdalény, sochy sv. Víta a sv. Jeronýma, boční oltáře, kazatelna, vstupní brána i barokní kalvárie.
Na místě dnešního kostela zasvěceného Panně Marii v Neratově stával kostelík, který získal svou pověst poutního místa díky zázračnému působení sošky Panny Marie. Kostel přestal vyhovovat a v letech 1667 - 1668 byl vybudován kamenný chrám. Na počátku 18. století bylo rozhodnuto o stavbě většího chrámu. Na konci 2. sv. války chrám zasáhla střela Rudé armády a následkem toho vyhořel. V 60. letech kostelu hrozila demolice. Naštěstí se kostel podařilo zachovat a od roku 1989 se pracovalo na jeho obnově.
Kostel sv. Jana Křtitele byl postaven 1721 - 1729, ke kostelu patří barokní márnice. Kostel nechal postavit Anton Vít, hrabě Bubna z Litic.

Praktické informace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:126
TÝDEN:1019
CELKEM:488553

Svátek a výročí

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Sponzoři