Obsah

Horský kurýr

Další číslo měsíčníku Horský kurýr VYJDE AŽ V KVĚTNU. Děkujeme za pochopení. Redakční rada.
Čtenářům, kteří mají Horský kurýr předplacený, bude ředplatné prodlouženo o jeden měsíc.

 

Regionální měsíčník pro Rokytnici  a okolí

Vydavatel: Město Rokytnice v Orlických horách  
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová DiS
Redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Jiří Koblása,  Lucie Grunclová DiS
Adresa redakce: Redakce Horského kurýra
Náměstí T.G.Masaryka 68, 51761 Rokytnice v Orlických horách
Telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail: hoku@rokytnice.cz


Uzávěrka pro dopisovatele je do 20. každého měsíce.

Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn.


Objednávka předplatného: 

telefonicky, e-mailem  nebo na adrese Redakce Horského kurýra (viz výše)
             
Roční předplatné se počítá od měsíce objednání po dobu jednoho roku. 

Celoroční snížené předplatné je 90,-Kč + poštovné
Poštovné neplatí předplatitelé z Rokytnice, Říček a Bartošovic v Orlických horách

Cena jednotlivých výtisků je 10,- Kč
Cena letního dvojčísla je 16,- Kč

-- JEDNOTLIVÁ ČÍSLA HORSKÉHO KURÝRA NAJDETE ZDE-- 


OCENĚNÍ HORSKÉHO KURÝRA
Horský kurýr získal v soutěži "O nejlepší zpravodaj" krásná umístění. Druhé místo v kategorii Hlasování veřejnosti a třetí místo, které udělil sám šéfredaktor zpravodajského portálu Orlický.net (ocenění za redaktorskou činnost). Slavnostního předání ocenění v Mokrém se zúčastnila šéfredaktorka Horského kurýra Ing. Vlaďka Jiroutová a starosta Rokytnice Petr Hudousek.

Diplom - Hlasování veřejnosti
Diplom - Cena zpravodajského portálu Orlický.net