Obsah

mateřské školy, jesle

Mateřská škola

Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách. Původní budova sloužila jako německá škola. V roce 2015 podstoupila MŠ kompletní rekonstrukci budovy včetně zahrady. Vznikla zde tzv. Kačenčina zahrádka, kde děti mohou pozorovat pěstování rostlin. Na školkové zahradě vyrostlo také velké pískoviště, kameniště, lanové prolézačky, bludiště, altánek, ohniště, schody s posezením pro zahradní slavnosti atd. Další užitečné informace o fungování školky naleznete na jejich www stránkách.

mateřská centra

Mateřské centrum

Mateřské centrum RAMPUŠÁČEK se nachází v prvním patře Mateřské školy.

ostatní instituce

Správa bytového a nebytového fondu města Rokytnice v O. h.

Činnost spočívá ve správě a údržbě budov s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví Města Rokytnice v O.h., včetně jejich součástí a příslušenství. Dále zajišťuje údržbu přístupových chodníků k budovám, včetně vybírání nájemného a úhrad spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.

Rokytnická voda, s. r. o.

Rokytnická voda zajišťuje provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

sdružení a spolky

1. FC Rokytnice v Orlických horách 1

1. FC Rokytnice v Orlických horách

Fotbalový club Rokytnice má několik družstev - muži, dorost, starší a mladší žáci, přípravka. Historie clubu sahá až do 50. let 20. století.

AFK Union Rokytnice v Orlických horách

Fotbalový klub AFK Union původně tvořen mužským oddílem, který postupem času zanikl. Od roku 1995 zde vznikl také dívčí oddíl fungující dodnes. AFK Union není vlastníkem hřiště, a tak hraje na pronajatých hřištích.

Český rybářský svaz MO Rokytnice v Orlických horách

Český rybářský svaz pořádá řadu závodů pro děti i dospělé na rybníku na Prostřední Rokytnici. Akce přístupné i veřejnosti.

Tennis club Rokytnice v O. h.  1

Tennis club Rokytnice v O. h.

Tennis club Rokytnice nabízí pronájem kurtů všem zájemcům o hru a stále přijímá nové členy.

Myslivecké sdružení Orlické hory

Lov a odchyt divokých zvířat a další související činnosti.

domy s pečovatelskou službou

Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách

Pečovatelská služba je určena seniorům se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, dále dospělým osobám se zdravotními potížemi. Uživatelům služba poskytuje např. zajištění obědů, pomoc při běžné osobní hygieně, praní a žehlení prádla, nákupy, obchůzky na poštu, vyzvednutí receptu u lékaře, lékárna, doprovod k lékaři, ke kadeřníkovi... Další informace o poskytovaných službách naleznete na www stránkách.

církve a farní úřady

Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Farnost Rokytnice spadá do Rychnovského vikariátu a pod Královéhradeckou diecézi. Bohoslužby se konají každou neděli od 10h ve farním kostele Všech Svatých na náměstí. Ve středu a pátek se pak pořádá bohoslužba v kapli sv. Pavla na faře.

ostatní instituce

Farma pod Lipou a jezdecký klub

Farma nabízí originální výrobky z Orlických hor přímo od farmáře. Můžete nakoupit čerstvé mléko, zákys, máslo, různé druhy sýrů, jogurty ... Farma mimo jiné nabízí ustájení koní, drezůru. Více na jejich www stránkách.

sociální služby

Domov na Stříbrném vrchu

Ústav sociální péče. V letech 2006 - 2007 proběhla celková rekonstrukce ústavu, který se proměnil v moderní areál. Zařízení poskytuje sociální služby dospělým osobám s mentálním postižením a s chronickým duševním onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a situaci nemohou řešit pomocí rodiny či prostřednictvím terénní nebo ambulantní služby.

hasiči

Hasičská zrojnice

SDH Rokytnice v Orlických horách

Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice v Orlických horách.
Počátky SDH Rokytnice v O. h. sahají do roku 1873, kdy byl spolek založen. Rokytnický spolek dobrovolných hasičů se tak řadí mezi nejstarší v regionu, ale i v ČR vůbec.

zdravotní střediska

Zdravotní středisko

Zdravotní středisko, ve kterém sídlí praktický lékař pro dospělé, stomatologie, gynekologie, rehabilitace a fyziotereapie a také lékárna.

základní školy

Základní škola

Základní škola (I. a II. stupeň). Škola je tvořena vlastní třípatrovou budovou, moderním sportovním areálem, víceúčelovou halou, školní jídelnou a ubytovnou. Oprava a modernizace staré školní budovy proběhala v letech 2002 - 2005.

bankomaty

Česká spořitelna bankomat

Bankomat - Česká spořitelna

Bankomat České spořitelny se nachází v centru města.

lékárny

knihovny

Městská knihovna 1

Městská knihovna

Knihovna eviduje asi 8000 svazků knih a 12 titulů oblíbených periodik.

policie

Policie ČR 1

Policie ČR

Policie České republiky - obvodní oddělení Rokytnice v Orlických horách

banky

Česká spořitelna

Pobočka České spořitelny v Rokytnici v Orlických horách.

pošty

Česká pošta 1

Česká pošta

Česká pošta v Rokytnici v Orlických horách.

informační centra

Městské informační a kulturní středisko

Informační a kulturní středisko zajišťuje služby pro občany i návštěvníky města, poskytuje turistické informace, info o dopravních spojích, možnostech ubytování, stravování atd. Středisko je zároveň pořadatel spousta kulturních akcí a redakcí městského zpravodaje.

obecní / městské úřady

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách 1

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách

Městský úřad - radnice města byla postavena v letech 1851 - 1854 stavitelem J. Pöterem v novorenesančním slohu. Původně zde stávala dřevěná radnice, která podlehla požářu v roce 1661, po ní byla postavena v roce 1666 nová radnice s věží a hodinami, ale v roce 1843 byla stržena a hodiny byly umístěny na kostel Všech Svatých.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách

Městský úřad - radnice města byla postavena v letech 1851 - 1854 stavitelem J. Pöterem v novorenesančním slohu. Původně zde stávala dřevěná radnice, která podlehla požářu v roce 1661, po ní byla postavena v roce 1666 nová radnice s věží a hodinami, ale v roce 1843 byla stržena a hodiny byly umístěny na kostel Všech Svatých.